בשורה מצוינת למזכירי היישובים!

מחזור נוסף של קורס לניהול יישובים נפתח
וזו ההזדמנות שלך להצטרף*.

הזדרז, נותרו מספר מקומות בודדים!